Kemiripan SYI’AH dengan YAHUDI


Muqoddimah

Agama Syi’ah adalah suatu agama yang dicetuskan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba’. Dia melakukan kemunafikan dengan menampakkan keIslaman dan menyembunyikan kekufuran. Dia merasa geram melihat Islam tersiar dan tersebar di jazirah Arab, di Imperium Romawi, negeri-negeri Persia sampai ke Afrika dan masuk jauh di Asia, bahkan sampai berkibar di perbatasan-perbatasan Eropa.. Baca lebih lanjut

Iklan

Pelaku Dosa Besar Menurut I’tiqod Ahlus Sunnah wal Jama’ah


Oleh: Abu Zahrah al-Anwar

 

l. HUKUM PELAKU DOSA BESAR DI DUNIA

Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah seorang muslim fasiq. Kemaksiatannya tidaklah mengeluarkannya dari Islam dan ia bukanlah mukmin yang sempurna keimanannya. la mukmin dengan imannya dan fasiq dengan dosa besarnya.

Berkata Imam ath-Thohawi didalam menyifati aqidah Ah­lus Sunnah: “Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat dengan sebab dosanya, selagi tidak menghalalkannya dan kami tidak mengatakan: ‘Dosa tidaklah memadhoratkan iman apabila dilakukan.'” (Aqidah Thohawiyah dengan catatan kaki dari Syaikh Muhammad bin Ab­dul Aziz Mani’ dan ta’liq Syaikh Abdul Aziz bin Baz: 42) Baca lebih lanjut