Adab-adab di MASJID


Masjid dimasa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mempunyai peranan yang sangat urgen, didalamnya diajarkan syari’at-syari’at Islam, pusat pendidikan dan pengaturan kehidupan manusia. Dari sanalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membimbing umatnya, baik masalah duniawi maupun ukhrowi. Seiring dengan berlalunya masa nubmvwah, masjid-masjid yang ada dewasa ini tak ubahnya bak bangunan mewah yang tak berpenghuni, dibuka hanya pada waktu-waktu Shalat, sepi jama’ah, kosong dari kegiatan, itulah sekilas gambaran masjid yang ada. Sebagai rumah dari rumah-rumah Allah, ada beberapa etika yang telah digariskan oleh Islam ketika mendatanginya, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama bahasan berikut ini. Baca lebih lanjut

Iklan