Syariat Islam Memuliakan Kaum Wanita


Oleh: Ust. Abu Ammar al-Ghoyami*


* Kedudukan dan keberadaan kaum wanita di dalam Islam sedemikian berartinya, sehingga banyak sekali hal-hal penting yang terkait dengan kaum wanita diatur di [dalam syariat Islam. Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallamsendiri sebagai rasul pembawa syariat Islam secara khusus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kaum wanita.

Di saat beliau shallallahu’alaihi wa sallam berkhotbah di Arafah sekalipun,    beliau   berwasiat   kepada kaum laki-laki agar berbuat baik kepada kaum wanita. Bahkan wasiat itu beliau sampaikan di hadapan kaum laki-laki dan kaum wanita umat ini bersama-sama. Semua ini menunjukkan besarnya perhatian Islam, penjagaan serta pemeliharaannya terhadap kaum wanita di setiap zaman. Baca lebih lanjut