Pelestarian Situs Sejarah Dalam Timbangan Islam


Oleh
Ustadz Abu Minhâl
New Picture (3)
Sejak pertama kemunculannya, risalah Islam sangat menentang praktek yang mengarah pada pengakuan atau keyakinan adanya kekuasaan selain Allah Ta’ala di alam semesta ini, dan demikianlah substansi Islam. Yaitu risalah yang mengajarkan tauhid. Dan selanjutnya menyeru kepada manusia, supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mewanti-wanti agar manusia tidak terbawa kepada perbuatan syirik, karena ketundukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semata.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Baca lebih lanjut

Sejarah Takfir


Sejarah Takfir

Disusun oleh: Ust. Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah
-hafidzahullah-

Sesungguhnya takfir (pengkafiran kaum muslimin) adalah fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah ini telah menimpa kaum muslimin sejak kurun waktu yang panjang. Takfir adalah fitnah yang dihembuskan oleh kelompok bid’ah kawakan yang dikenal dengan kelompok khowarij. Kelompok ini sangat berbahaya dengan kesepakatan para ulama.

Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Husain al-Ajuri (wafat tahun 360 H) berkata: “Para ulama sejak dahulu hingga sekarang tidak ada yang berselisih bahwa Khowarij adalah kaum yang jelek, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, walaupun mereka shalat, puasa, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, semua itu tidak bermanfaat bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang Baca lebih lanjut