Al-Imam Malik bin Anas, Imam Ahli Madinah


Al-Imam Malik bin Anas,
Imam Ahli Madinah

Disusun oleh: Abu Aisya

Nama dan Nasab Beliau

Beliau adalah al-lmam Abu Ab-dillah Malik bin Anas bin bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Harits Dzu Ashbah bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syaddad bin Zur’ah Himyar al-Ashghar al-Himyari kemudian al-Ashbahi al-Madani.

Ibu beliau adalah Aliyah bintu Syarikal-Azdiyyah. Baca lebih lanjut

Mutharrif bin ‘Abdillah Shikhkhir al-Amiri al-Harasyi al-Basri rahimahullah Sang Mujabud Dakwah


Seorang Mutharrif, Putra Seorang  Sahabat Rasulullah

Dikenal sebagai salah satu tokoh senior kalangan Tabi’in. Terlahir dari seorang ayah yang memperoleh kemuliaan menjadi Sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Abdullah bin Sikhkhir. Sebenarnya saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup, tokoh besar Mutharrif rahimahullah ini, sudah lahir. Hanya saja, usia Mutharrif rahimahullah belum menginjak masa tamyiz (sekitar 7 tahun) ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat. Baca lebih lanjut