Sebab-Sebab Turunnya Pertolongan Allah


Ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah, yang setiap saat kita harapkan, terutama bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah:

1. beriman dan beramal sholih

2. menolong agama Allah

3. memperbanyak doa dan dzikir

4. taat kepada Allah dan Rosul-Nya

5. kembali kepada agama Islam secara utuh dalam hal keyakinan, ibadah, dan mu’amalah.

Simak penjelasan lengkapnya dengan mengunduh link berikut ini.Sebab-Sebab Pertolongan Allah

Setelah laman pdf terbuka, klik “Save” agar bisa dibuka kembali tanpa online. Baarakallaahu fiikum

DAKWAH TAUHID DAKWAH PARA NABI DAN RASUL


DAKWAH TAUHID

DAKWAH  PARA  NABI DAN RASUL[1]

Disusun oleh: Abu Zahrah al-Anwar

HIKMAH PENCIPTAAN JIN DAN MANUSIA

Alloh Ta’ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan tidaklah Aku (Alloh) dptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat (semata-mata) kepada-Ku. (QS. adz-Dzariyat [51]: 56)

Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa hikmah[2] diciptakan jin dan manusia adalah agar beribadah semata-mata kepada Alloh Ta’ala dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Baca lebih lanjut

Pelaku Dosa Besar Menurut I’tiqod Ahlus Sunnah wal Jama’ah


Oleh: Abu Zahrah al-Anwar

 

l. HUKUM PELAKU DOSA BESAR DI DUNIA

Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama’ah, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah seorang muslim fasiq. Kemaksiatannya tidaklah mengeluarkannya dari Islam dan ia bukanlah mukmin yang sempurna keimanannya. la mukmin dengan imannya dan fasiq dengan dosa besarnya.

Berkata Imam ath-Thohawi didalam menyifati aqidah Ah­lus Sunnah: “Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat dengan sebab dosanya, selagi tidak menghalalkannya dan kami tidak mengatakan: ‘Dosa tidaklah memadhoratkan iman apabila dilakukan.'” (Aqidah Thohawiyah dengan catatan kaki dari Syaikh Muhammad bin Ab­dul Aziz Mani’ dan ta’liq Syaikh Abdul Aziz bin Baz: 42) Baca lebih lanjut